GF2020 - 21/3/2020

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den d. 21. marts 2020 

Sted: Hotel Scandic, Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding kl. 15.30 umiddelbart efter jubilæumskonferencen.

 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapis virksomhed i det forløbne år.
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Fremlæggelse af revisors årsberetning samt det reviderede regnskab til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg Gert Elkjær (genopstiller), Christina Lyngsø Udby (genopstiller) og Charlotte Krog (genopstiller)
 7. Valg af suppleanter.
  1. Der skal i år vælges 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor. 
 9. Eventuelt 

Har du punkter til generalforsamlingen bedes du sendes dem til info@mckenzie.dk senest 4 uger før. (Dvs. senest 22. februar 2020)