GF22 - 17/3/2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 17. marts 2022 kl. 20.00
(Afholdes online via Zoom OG ved fysisk fremmøde på Fagkongressen i Odense – tilmelding via mail)

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapis virksomhed i det forløbne år.
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Fremlæggelse af revisors årsberetning samt det reviderede regnskab til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg Gert Elkjær (genopstiller), Christina Udby (genopstiller) og Charlotte Krog (genopstiller)
 7. Valg af suppleanter.
  1. Der skal i år vælges 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor. 
 9. Eventuelt 

 

 

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, kan tilmelding ske ved at skrive til kursus@mckenzie.dk

 

Har du punkter til generalforsamlingen, bedes du sendes dem til info@mckenzie.dk senest 4 uger før. (Dvs. senest 17. februar 2022)