Almindelige misforståelser af Mekanisk Diagnostik og Terapi

Der er mange misforståelser omkring MDT, flere af dem finder du herunder:

Denmark Common Misconceptions

For at komme disse misforståelser til livs og give et mere præcist billede af, hvad MDT er, vil hver misforståelse nu blive gennemgået. 

MDT er ikke kun en række af øvelser

Selvom øvelser er vigtige, handler MDT om en undersøgelsesproces og et problemløsnings-paradigme. Klinikkeren vil bruge anamnesen til at finde ud af, hvordan de forskellige specifikke belastninger påvirker symptomerne. Ligeledes vil man gennem anamnesen gøre sig tanker om differentialdiagnostik. Først skal der afklares om problemet primært er under mekanisk indflydelse, medicinsk indflydelse eller biopsykosocial indflydelse, eller det er en kombination af alle tre? 

Hvis det primært er et mekanisk problem, vil man dernæst spørge, hvilket syndrom problemet hører ind under: Derangement, Dysfunktion, Postural eller Andet.  Den fysiske undersøgelse vil gennem en serie af belastningsstrategier enten bekræfte eller afkræfte ens indledende diagnoser fra anamnesen.

MDT handler ikke kun om Derangementet

Selvom Derangementen er meget almindeligt, så er det ikke det eneste syndrom i MDT. De to andre syndromer – Dysfunktionen og det Posturale Syndrom er begge vigtige kliniske fund. Den fjerde klassifikation er ”Andre”, som yderligere dækker over en række af patologiske subgrupper, som MDT terapeuten kan identificere og give den nødvendige behandling.  Subgruppen ”Andre” inkluderer stenose, kronisk smerte, SI-leds problematikker, mekaniske ikke responderende, radikulopati, traume / ophelende traume og post-kirugiske patienter.

MDT er ikke kun ekstension

Selvom ekstension er en almindelige behandlingsstrategi, vil alle bevægelsesretninger være i betragtning i både undersøgelsen og behandlingen. Den retning, som vil blive anvendt i behandlingen, er afhængig af det symptomatiske og mekaniske respons på gentagne testbevægelser eller statiske stillinger, som løbende bliver vurderet under undersøgelsen. 

MDT handler ikke kun om gentagne bevægelser til yderstilling

Der anvendes et helt spektre af kraftprogressioner og kraftalternativer, hvor både statiske stillinger og midtbane bevægelser er en vigtig del. 

MDT handler ikke kun om diskusskiven

Selvom diskus-modellen kan være en pædagogisk nem måde at forklare derangement syndromet i ryggen, så er smertekilden i de fleste rygproblemer ikke kendt. Det skal understreges at MDT ikke baserer sig på pathoanatomiske diagnoser, men istedet anvender et forsvarligt klassifikations system, der baserer sig på symptomatisk og mekanisk respons til gentagne bevægelser, og dette respons guider klinikkeren til den rette behandlingsstrategi.

MDT ignorerer ikke den bio-psykosociale model

MDT er et meget stærkt bio-psykosocialt system, som lægger stor vægt på patientuddannelse og patient empowerment. MDT terapeuter er trænet i at identificere psykosociale faktorer, f.eks. fear avoidance behavior og passive coping strategier.

MDT eksluderer ikke manuel terapi

Selvom vi vælger at starte med at have en ”hands off” tilgang, er mobilisering og manipulation en naturlig del af en række af kraftprogressioner. MDT fokuserer primært på at uddanne og fremme selvbehandling for at reducere afhængigheden til klinikkeren, og for at empower patienten til at kontrollere deres symptomer. I de tilfælde hvor det ikke lykkes, vil man bruge ”hands on” teknikker f.eks. mobilisering som en del af en kraftprogression. ”Hands on” teknikkerne bliver brugt i en velafgrænset rolle, som skal få patienten i stand til at lave selvbehandling.

MDT handler ikke kun om rygsøjlen

Undersøgelses- og klassifikationstilgangen kan med succes anvendes til ekstremiteterne, og litteraturen støtter mere og mere op om dette.

Et kort resume, MDT er et klassifikationssystem. Det ønsker at differentiere imellem mekaniske og ikke-mekaniske grunde til smerte eller funktionelle begrænsninger. De symptomatiske og mekaniske ændringer vurderes ud fra brugen af gentagne bevægelser i yderstilling og statiske stillinger.