MDT et fundament til fyskarrieren

Læs om hvordan forskellige fysioterapeuter har anvendt deres uddannelsesbaggrund i MDT som grundlag for at fremme deres karriere og nuværende job. 

2015 07 09 16.40.48 2

Tina Ager, Cred MDT. Klinik - muskuloskeletale patienter

Hvad fik dig til at påbegynde MDT-uddannelsesrækken?

Tror det var et forslag/ønske fra klinikejeren i Billund, men jeg fik det først ind under huden og sat i anvendelse, da jeg startede arbejde i Horsens. Her var flere kollegaer med MDT tilgang og et ønske om alle certificerede sig. Det var også her jeg startede samarbejde med en Dip.MDT. Det har været guld værd! Den sparring og supervison jeg fik med en Dip., gjorde, at jeg kom i gang med MDT til ekstremiteterne, og jeg virkelig blev grundig til at teste patienterne. Jeg blev tiltrukket af MDT, fordi jeg ikke skulle have styr på en masse specifikke test for specifikke strukturer, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op med. MDT giver mig i stedet test til både at diagnosticere et problem samt tilrettelægge behandlingsstrategien.

Hvordan bruger du MDT i din dagligdag i dag?

MDT er i dag grundlag for alt undersøgelse og behandling af patienter i klinikken både ved columna og extremitetes problematikker. Jeg benytter altid MDT undersøgelses skemaerne, som giver mig et godt udgangspunkt for at få indsamlet alle relevante oplysninger under anamnesen. Herudfra er det nemmere for mig at få et godt overblik over oplysningerne og lave hypoteser for mulige diagnoser, hvorefter jeg kan tilrettelægge undersøgelsesdelen. MDT giver mig nogle gode ”diagnose-kasser”, som indeholder relevante behandlingsstrategier og prognoser for diagnosen.

Hvordan har du brugt MDT gennem din karriere?

Jeg omgås flere fysioterapeuter, som har MDT – det er så nemt, når man ”taler samme sprog” og søger også sparring og hjælp hos dem. Her igennem har jeg også fået muligheden for at være assistent ved crediential eksamen.

Vil du anbefale andre at tage MDT-uddannelsen og hvorfor?

Jeg vil helt klart anbefale andre at tage MDT-uddannelsen. Det er et super godt redskab til diagnosticering, klinisk ræssonering og giver også nogle strategier for behandling. En sikker diagnose og dermed også prognose - samlet set er det med til at give en god behandling af patienten.

Som fys med cred.ex har det været en kæmpe hjælp at arbejde sammen med en Dip. MDT. I forhold til at holde fast i MDT-tilgang og have faglig sparring med. Jeg kan varmt anbefale at man sparrer med hinanden ude i klinikken.

Bedste hilsner

Tina Ager

C.V

 • 1997 Institution for multihandicappede
 • 1998 Privatpraktiserende Billund
 • 2001 Privatpraktiserende Horsens
 • 2013 Privatpraktiserende Middelfart
Klinikindlejer, 1 2015

1897803 773716776074620 1419362162001762015 n

Brian Sørensen, Dip. MDT. Etablerede selvstændig klinik og Underviser på fysuddannelsen

Hvad fik dig til at påbegynde MDT-uddannelsesrækken?

Jeg var så heldig, at jeg i min studietid, havde arbejdet på en klinik, hvor jeg fik nogle timer efter min eksamen i 2005. På klinikken var der en håndfuld inspirerende kolleger hvor i særdeleshed Martin Melbye og Uffe Lindstrøm var katalysatorer for min store nysgerrighed mod MDT.

Hvordan bruger du MDT i din dagligdag i dag?

Jeg ser primært patienter med spinale problematikker, og en sjælden gang havner der en ekstremitetspatient i klinikken. Min overordnede ramme er en mekanisk testning og ræssoneringsmodel ud fra principperne i MDT. Ca. hver 3. uge er jeg frivillig i et Crossfit center. Her har jeg mulighed for at se flere ekstremitetsproblematikker og i særdeleshed skulderpatienter, hvilket gør, at jeg kan “lege” lidt mere med det, jeg ikke ser så ofte i min praksis.

Som underviser på UCN er min MDT baggrund og i særdeleshed min Dip. MDT en af årsagerne til min ansættelse. Som underviser på UCN, kan jeg se, at de studerende nogle gange kæmper med at vidensniveauet rent faktisk er ganske stort for selv en modul 8. studerende. De er udfordret i at strukturere undersøgelserne og interventionerne, da deres ræssonering forstyrres af for mange elementer og mulige irrelevante fund.Når det er tilfældet kan man med fordel bringe symptomresponsen  i spil, da det giver nogle “overskrifter”, og bringer kernen frem i deres undersøgelse.  Kort sagt kan MDT være med til at give dem struktur og et overblik. Derudover passer MDT godt ind i det vi ved om vævsheling og remodellering, som er en del af kompendiet.

Hvordan har du brugt MDT gennem din karriere?

Det her spørgsmål forstår jeg ikke helt, men jeg vil prøve alligevel. MDT som et diagnostiks- og styringsredskab er uvurderligt i min praksis som kliniker. Specielt i mine første år som fysioterapeut, var strukturen i undersøgelsesprocessen en stor hjælp mht., hvad, der var hoved og hale.

Mht de svar, der kommer fra testningen, vil man altid skulle forholde sig nysgerrig til sine patienter og egen praksis, hvis man da ellers bekymrer sig om sine patienter. Det er faktisk udfra det perspektiv MDT repræsenterer, at jeg bibeholder nysgerrigheden til arbejdet, og det gør at mit fysioterapeutiske arbejde er sjovt. 

Har MDT haft betydning for dit professionelle netværk i dag?

I allerhøjeste grad. Det, der kendetegner MDT netværket er, at det udover nysgerrige fysioterapeuter, er bestående af nogle personer, som bare er dejlige at være sammen med.

Et professionelt netværk hvor man som ny person altid bliver modtaget med stor imødekommenhed. Jeg ved også at flere af de forskere og fordragsholdere, som gennem tiden har været inviteret på konferencer, har samme oplevelse, hvilket absolut er en fantastisk kvalitet, som jeg håber vil være kendetegnende fremover.

Jeg tog min diploma i Austin,Texas og derudover har jeg deltaget i flere MDT relaterede konferencer i DK og internationalt. Det gør i dag, at jeg har et internationalt netværk, som jeg kan trække på både fagligt og socialt.

Vil du anbefale andre at tage MDT-uddannelsen og hvorfor?

Ja det vil jeg i høj grad, på baggrund af flere årsager.

Som beskrevet i ovenstående hjælper MDT os med at strukturere os som klinikere, men det er absolut ikke det samme som, at man ikke skal tænke selv. Tværtimod “frigør” strukturen mere plads til at kunne ræsonnere.

MDT er ligeledes et fremragende kommunikationsredskab til vores patienter, da klassifikationerne giver anledning til anvendelsen af dagligdagstermer i forklaringen til patienterne.

MDT er også muligt at anvende som et styringsredskab for patienterne, når de sættes igang med en behandlingsstrategi.

En anden væsentlig komponent er, at symptomresponsen er en pålidelige undersøgelsesmetode. Samt at MDT er påvist reliabelt.

MDT vil danne et rigtigt godt grundlag i enhver fysioterapeuts dagligdag som en metode, du vil kunne anvende på samtlige patienter spinale og ikke spinale og dermed skabe en tryghed i kontakten med patienterne. Sidst men ikke mindst er MDT, efter min mening, et fremragende redskab til at finde ud af hvilke patienter, vi rent faktisk kan hjælpe.

Bedste hilsner

Brian Sørensen

C.V 

 • 2014 Startede FysioAalborg, klinik udenfor overenskomsten
 • MSc sept. 2013, University of Dundee, Skotland
 • 2012 Ansat som Adjunkt v. UCN, Fysioterapeutudd. Aalborg.
 • Diploma eksamen 2010
 • Diploma forløb 2009, University of Otago, New Zealand
 • Cert. MDT 2007
 • Selvstændig i privat praksis indenfor sygesikringen
 • Uddannet Fra Fysioterapeut Udd. Aalborg januar 2005
Selvstændig klinik og underviser, 1 2015

1558517 765569696889328 7347001455121262876 n

Simon Simonsen, Dip. MDT. Smerteklinik og MDT underviser

Hvad fik dig til at påbegynde MDT-uddannelsesrækken?

En tilfældighed. Jeg havde et kapløb med en af mine studievenner om hvem, der fik taget flest efteruddannelseskurser, og han var kommet foran på MDT rækken. Så måtte jeg jo igang. Jeg var lidt træg i opstarten, men efter part B, så jeg mig ikke tilbage. ;-) 

Hvordan bruger du MDT i din dagligdag i dag?

Jeg bruger det på tre måder:

-Undersøgelse og klassifikation af kroniske  komplekse smertepatienter. Min egen statistik viser, at ca 30% af patienter med kroniske komplekse smerter kan efter 1 gangs undersøgelse klassificeres i et af de tre mekaniske syndromer - og håndteres i henhold principperne i MDT. Hos de resterende hjælper den systematiske MDT tankegangen mig til at bevare overblikket, og jeg bruger elementer fra MDT i min behandling og håndtering af disse.

-Jeg underviser kroniske komplekse smertepatienter i smertehåndtering på tværfaglige kurser sammen med psykologer eller socialrådgivere. Her bruger jeg elementer af MDT blandt andet trafiklysguide og empowerment tankegangen til at give redskaber til smertehåndtering.

-Som underviser på efteruddannelse kurserne i MDT. Jeg elsker at komme ud og møde andre fysioterapeuter, som brænder for faget, og hvor man kan få nogle gode diskussioner. Det hjælper mig også til at slibe min egen MDT klinge.

Hvordan har du brugt MDT gennem din karriere?

Som beskrevet ovenover har MDT fungeret som min basis for mit arbejde med kroniske smertepatienter. Derudover har McKenzie Institute International en underviser-uddannelsesstruktur, som fungerer dels som en karrierevej og dels som et kvaltitetssikring af underviserne.

Man starter som elev på 12 kurser, og hvis man består evalueringerne, bliver man godkendt til at undervise på part A og B i ens eget land. Efter 2 år kan man søge om at blive godtkendt som underviser på part C og D. Næste skridt er, hvis man ønsker det, at blive international underviser.

Jeg er lige kommet hjem fra mit første kursus i Norge og ser stadig gode muligheder for at udvikle karrieren inden for MDT. 

Har MDT haft betydning for dit professionelle netværk i dag?

MDT har givet mig kontakter i udlandet, hvor jeg har mødt nogle super skarpe og sjove mennesker fra mange forskellige lande. Det har givet mig adgang til  kapaciteter, som man kan lave sparring med. Det har også gjort, at jeg har været involveret i forskellige arbejdsgrupper på internationalt plan - og det er super inspirende at møde folk fra andre lande med samme passion for fysioterapi, som jeg selv har.

I Danmark har MDT givet mig et netværk, der har skaffet mig mine sidste 5 jobs. Det har også givet mig mulighed for at lave bestyrelses og udvalgsarbejde.

Vil du anbefale andre at tage MDT-uddannelsen og hvorfor?

Ja! For mig er MDT ikke en behandlingmetode, men måde at tænke på, analysere med og forstå såvel simple som komplicerede problemstillinger. Det er en måde at møde og forstå mennesket bag. Grundkurserne gav mig et fagligt løft, der hjalp mig til at kunne hjælpe flere. Diploma uddannelsen flyttede mig fra at være en god MDT fysioterapeaut, til at blive meget bedre til at uddrede og forstå komplekse problemstillinger.  

Jeg har ialt brugt ca 120.000 kr + 3mdrs tabt arbejdsfortjenste på at gennemføre hele pakken fra A til dip MDT. Hvis jeg tænker på, hvad jeg har fået ud af det - så synes jeg, at har været billigt. 

Bedste hilsner

Simon Simonsen

C.V.

 • 1997 Uddannet fysioterapeut
 • 1997 klinikfys
 • 1997 Starter efteruddannelse i MDT
 • 2001 Cred MDT
 • 2003 Start Diplomuddannelse i MDT
 • Teoretisk del Dundee University 
 • Klinisk del,  Austin Texas    
 • 2004 Final Exam - Dip MDT
 • 2008 Godkendelse fra  Mckenzie Institute Internation som underviser  i MDT
 • 2012 forlader klinikverden efter næsten 16 år
 • 2012 starter arbejde på tværfaglig smerteklinik.
 • 1997 - 2015 Kontinuerlig efteruddannelse; MDT, MT, Mulligan, Idræt, Hovedpine, akupunktur, Explain pain, GMI, ULRUS  + diverse. 
Et arbejde med smerter - Smerteklinik, 1 2015