International Diploma

Diploma Introduktion

Man kan få tildelt Diplomaen i Mekanisk Diagnostik og Terapi, hvis man er i stand til at opfylde diplomapensummet. Kritterierne er godkendt af The McKenzie Institute International Board of Trustees, og er designet til at teste ens kompetencer i Diplomapensummet.   

Programmets formål 

  • At give dig de højeste kompetencer indenfor det muskuloskeletale felt i teori og praksis af Mekanisk Diagnostik og Teori
  • At udvikle dine evner til at tilgå, forstå og lave kritisk læsning af videnskabeligt materiale relevant for Mekanisk Diagnostik og Terapi.
  • At gøre dig i stand til at lave kritiske analyser og forbedre dine evner i klinisk resonering.
  • At gøre dig i stand til at identificere tilstande som er egnede/ikke egnede til Mekanisk Terapi.
  • At videreudvikle dine interpersonelle og kommunikative evner
  • At forbedre din forståelse af det professionelle ansvar, herunder de lovmæssige, etiske og kulturelle spørgsmål

Ved at opnå en Diploma i MDT vil du blive anerkendt som en del af verdens førende kliniske eksperter indenfor det muskuloskeletale felt.

Overblik over uddannelsen

For at komme ind på diplomaprogrammet er du nødt til først at gennemføre Instituttets uddannelsesrække og bestå The McKenzie Institute International MDT Credentialling Examination. Ansøgerne skal være involveret i aktiv klinisk praksis, have autorisation i deres respektive lande og demonstrere tilfredsstillende evner i engelsk. 

Diploma pensummet består af to dele. En teoretisk og praktisk del. 

Den teoretiske del

Første del består af et fjernstudie fra The McKenzie Institute International. Modulet strækker sig over 10 uger og består af ca. 20 timers ugentlig studie. For at komme videre i programmet skal du bestå den teoretiske del.  

Den kliniske del

Anden del består af minimum 360 timers superviseret klinisk praksis, som baserer sig på gennemgang af en række forskellige muskuloskeletale problemstillinger og håndteringen af patienten. Du bliver superviseret af en kvalificeret McKenzie klinikker, Clinical Educator (udpeget af McKenzie Institute International). De vil løbende vurdere dine evner over en serie af formelle og prøver.  

Den kliniske component af diplomaprogrammet kan tages i USA, Skotland, Canada, Australien, Danmark, Sverige, Belgien og Finland. 

Varighed af uddannelsen

Teoretisk del: 10 uger.
Klinisk del: 360 timer.

OBS: Begge dele af MDT diplomaprogrammet skal være gennemført indenfor tre år efter man har påbegyndt den teoretiske del. 

Programberettigelse

Fysioterapeuter, kiropraktorer og læger kan i øjeblikket starte på MDT Diploma-programmet. Dem fra andre erhverv skal rette henvendelse til diploma@mckenzieinstitute.org med hensyn til kvalifikationer, inden de gennemfører deres ansøgning.

Detaljer om uddannelsen

Ansøgningsfrist: 19 oktober hvert år.
Uddannelsesstart: Februar hvert år
Max antal deltagere: 25

Alle ansøgninger, som opfylder betingelserne, vil blive behandlet efter først til mølle princippet. 

MDT Diploma Full Details

Download