Kursus Information

part a

Part A - The Lumbar Spine

Kurset fokuserer på MDT i relation til lumbal columna. Du vil på kurset blive introduceret til MDT som en klinisk ræsoneringsmetode.
Dette kursus præsenterer MDT metodens overordnede strategier, når de bruges til undersøgelse, test, håndtering og behandling. Gennem forskellige undervisningsmetoder og patientdemonstrationer bliver MDT klassifikationssystem beskrevet i detaljer. Systematisk test og undersøgelse for at etablere en diagnose vil blive gennemgået teoretisk og praktisk. Egnede og målrettede håndterings/behandlingsstrategier vil blive skitseret og øvet med hovedvægten lagt på patientens selv-behandlingsprocedurer. Teorien vil blive koblet til klinisk hverdag, og muligheder og begrænsninger vil blive gennemgået og illustreret gennem patientdemonstrationer og opfølgning på disse.

Kurses Format

4 dage, 32 timer

Kursets formål

Kursets formål er at give dig viden og færdigheder således, at du har mulighed for:

 1. at udføre MDT undersøgelse, test, håndtering og behandling af lumbale problemer.
 2. at skelne mellem MDT syndromerne (postural, dysfunktion og derangement) i forbindelse med problemer i lumbal columna og udføre en målrettet håndterings- og behandlingsstrategier for hvert af syndromerne og deres sub-klassifikationer.
 3. at vurdere hvornår det er relevant at bruge kraftprogression (overpress/mobilisering) i forbindelse med håndtering og behandling af lumbale problemer (MDT "progression af kraft")
 4. at rådgive og vejlede patienter, således at de selv kan lære at udføre håndtering og behandling af deres gener.

Indhold oversigt:

Modul 1.       Introduktion og epidemiologi
 
Modul 2.       Smerte og bindevævs egenskaber
 
Modul 3        Mekanisk diagnostik. Klassifikation og definition af terminologi
 
Modul 4        Anamnese og fysisk undersøgelse
 
Modul 5        Anatomiske betragtninger relateret til MDT
 
Modul 6        Vurdering af klinisk fund
 
Modul 7        Procedure i MDT
 
Modul 8        Procedure i MDT, praktisk
 
Modul 9        Behandling af derangement syndromet
 
Modul 10      Behandling af dysfunktions syndromet
 
Modul 11      Behandling af postural syndromet
 
Modul 12      Opfølgning, vurdering og konklusion
 
Case studier
-

Kursuspris

Medlemmer: 5350 kr.

Ikke - medlemmer og 5850 kr. (Læs om medlemsskabet her)

Hvis du vil tage et kursus igen (refresher) koster det 2975 kr for medlemmer og 5850 kr. ikke medlemmer.

Find et kursus nu

b

Part B - The Cervical and Thoracic Spine

Kurset fokuserer på MDT i relation til cervical og thoracal columna. Du vil på kurset videreudvikle dine evner til at bruge MDT som en klinisk ræsoneringsmetode.
 
Dette kursus præsenterer MDT metodens overordnede strategier, når de bruges til undersøgelse, test, håndtering og behandling af cervical- og thoracal columna. Gennem forskellige undervisningsmetoder og patientdemonstrationer bliver MDT klassifikationssystem beskrevet i detaljer. Systematisk test og undersøgelse for at etablere en diagnose vil blive gennemgået teoretisk og praktisk.
Egnede og målrettede håndterings/behandlingsstrategier vil blive skitseret og øvet med hovedvægten lagt på patientens selv-behandlingsprocedurer. Teorien vil blive koblet til klinisk hverdag og muligheder og begrænsninger vil blive gennemgået og illustreret gennem patientdemonstrationer og opfølgning på disse.

Kurses Format

4 dage, 32 timer

Kursets formål

Kursets formål er at give dig viden og færdigheder således, at du har mulighed for:

 1. at udføre MDT undersøgelse, test, håndtering og behandling af cervical- og thoracale problemer.
 2. at skelne mellem MDT syndromerne (postural, dysfunktion og derangement) i forbindelse med problemer i cervical- og thoracal columna og udføre en målrettet håndterings- og behandlingsstrategier for hvert af syndromerne og deres sub-klassifikationer.
 3. at vurdere hvornår det er relevant at bruge ekstern kraft (overpress/mobilisering) i forbindelse med håndtering og behandling af cervicale og thoracale problemer (MDT "progression af kraft")
 4. at rådgive og vejlede patienter, således at de selv kan lære at udføre håndtering og behandling af deres gener.

Indhold oversigt:

Modul 1.       Introduktion og epidemiologi
 
Modul 2.       Mekanisk diagnostik. Klassifikation og definition af terminologi.
 
Modul 3        Anatomiske betragtninger relateret til MDT
 
Modul 4        Anamnese og fysisk undersøgelse
 
Modul 5        Vurdering af klinisk fund
 
Modul 6        Procedure i MDT
 
Modul 7        Procedure i MDT, praktisk
 
Modul 8        Behandling af derangement syndromet
 
Modul 9        Behandling af dysfunktions syndromet
 
Modul 10      Behandling af postural syndromet
 
Modul 11      Opfølgning, vurdering og konklusion
                     
Modul 12      Recidiv og profylakse
 
Modul 13      Cervical Hovedpine
 
Modul 14      Whiplash Assosiated Disorders (WAD)
 
Modul 15      Thoracal columna
 
Case studier
-

Kursusafgifter

Medlemmer: 5350 kr.

Ikke - medlemmer og 5850 kr. (Info om medlemsskabet)

Hvis du vil tage et kursus igen (refresher) koster det 2975 kr for medlemmer og 5850 kr. ikke medlemmer.

Find et kursus nu

part c

Part C – Advanced Lumbar Spine & Extremities – Lower Limb

Kurset fokuserer på MDT i relation til lumbal columna og underekstremiteterne.
Du vil på kurset arbejde med MDT som en klinisk ræsoneringsmetode på et avanceret niveau.

Dette kursus præsenterer MDT metodens strategi i detaljer, når de bruges til undersøgelse, test, håndtering og behandling. Gennem forskellige undervisningsmetoder og patientdemonstrationer bliver MDT klassifikationssystemet illustreret og øvet. Systematisk testning og undersøgelse for at etablere diagnose vil blive diskuteret og øvet.

Målrettede og egnede håndterings/behandlingsstrategier vil blive diskuteret og øvet med vægten lagt på patientens selv-behandlingsprocedurer og terapeutteknikker. Teorien vil blive koblet til klinisk hverdag og muligheder og begrænsninger vil blive gennemgået og illustreret gennem patientdemonstrationer og opfølgning på disse.

Kurses Format

4 dage, 32 timer

Kursets formål

Kursets formål er at give dig viden og færdigheder således, at du har mulighed for:

 1. at identificere og diskutere almindelige problemområder ved anvendelsen af MDT til lumbal columna.
 2. at analysere og diskutere MDT undersøgelsen/test og dens anvendelighed til klassifikation af patientens problem.
 3. at diskutere anvendelsen af terapeutteknikkker og deres placering i ”kraftprogessions” konceptet.
 4. at udføre terapeutteknikker til lumbal columna på et avanceret niveau og identificere problemer ved deres anvendelse.
 5. at analysere patientcases med lumbale problemer og klassificere dem.
 6. at beskrive og diskutere den nuværende evidens til håndteringen af muskuloskeltale problemer i underekstremiteterne.
 7. at beskrive karakteristika af derangement, dysfunktion og postural syndrom og deres præsentation i underekstremiteterne.
 8. at udføre MDT undersøgelse for underektremitetsproblemer og vurdere tilstedeværelsen af MDT syndromer.
 9. at udforme relevant behandlingsprogram for en patient der har derangement, dysfunktion eller postural syndrom i underekstremiteterne.
 10. at analyser casehistorier med underekstremitetsproblemer og vurdere deres klassifikation.  

Indhold oversigt:

Lumbal columna
 
Modul 1:       Problem områder og problemløsningsguide
 
Modul 2:       Undersøgelse
 
Modul 3:       Krafprogression
 
Modul 4:       Lumbal columna, workshop
 
Modul 5        Reflektiv læring
 
Modul 6        Case historier
 
Underekstremiteterne
 
Modul 7        Epidemiologi/evidens for MDT til ekstremiteterne
 
Modul 8        Karakteristika af de 3 syndromer i ekstremiteterne
 
Modul 9        Undersøgelse
 
Modul 10      Derangement syndrom
 
Modul 11      Dysfunktions syndrom
 
Modul 12      Postural syndrom
 
Case historier
.

Kursusafgifter

Medlemmer: 5350 kr.

Ikke - medlemmer og 5850 kr. (Info om medlemsskabet)

Hvis du vil tage et kursus igen (refresher) koster det 2975 kr for medlemmer og 5850 kr. ikke medlemmer.

Find et kursus nu

part d

Part D – Advanced Cervical and Thoracic Spine & Extremities – Upper Limb

Kurset fokuserer på MDT i relation til cervical- og thoracal columna og overekstremiteterne.
Du vil på kurset arbejde med MDT som en klinik ræsoneringsmetode på et avanceret niveau.

Dette kursus præsenterer MDT metodens strategi i detaljer, når de bruges til undersøgelse, test, håndtering og behandling. Gennem forskellige undervisningsmetoder og patientdemonstrationer bliver MDT klassifikationssystem illustreret og brugt.

Systematisk test og undersøgelse for at etablere diagnose vil blive diskuteret og øvet.

Målrettede og egnede håndterings/behandlingsstrategier vil blive diskuteret og øvet med vægten lagt på patientens selv-behandlingsprocedurer og terapeutteknikker. Teorien vil blive koblet til klinisk hverdag og muligheder og begrænsninger vil blive gennemgået og illustreret gennem patientdemonstrationer og opfølgning på disse.

Kurses Format

4 dage, 32 timer

Kursets formål

Kursets formål er at give dig viden og færdigheder således, at du har mulighed for:

 1. at identificere og diskutere almindelige problemområder ved anvendelsen af MDT til cervical- og thoracalcolumna.
 2. at analysere og diskutere MDT undersøgelsen og dens anvendelighed til patientens klassifikation.
 3. at diskutere anvendelsen af terapeutteknikkker og deres placering i ”kraftprogessions” konceptet.
 4. at udføre terapeutteknikker til cervical- og thoracalcolumna på et advanceret niveau og identificere problemer ved deres anvendelse.
 5. at analysere patientcases med cervicale og thoracale problemer og klassificere dem.
 6. at beskrive og diskutere den nuværende evidens til håndteringen af muskuloskeltale problemer i overekstremiteterne.
 7. at eskriv karakteristika af derangement, dysfunktion og postural syndrom og deres præsentation i overekstremiteterne.
 8. at udfør MDT undersøgelse for overektremitetsproblemer og vurdere tilstedeværelsen af MDT syndromer.
 9. at udforme et relevant behandlingsprogram for patient der har et derangement, dysfunktion eller postural syndrom i overekstremiteterne.
 10. at analysere casehistorier med overekstremitetsproblemer og vurdere deres klassifikation.

Indhold oversigt:

Cervical og thoracal columna
 
Modul 1:       Kontrindikationer
 
Modul 2:       Problem områder og problemløsningsguide
 
Modul 3:       Cervival columna, workshop
 
Modul 4:       Thorakal columna, workshop
 
Modul 5        Reflektiv læring
 
Modul 6        Case historier
 
Overekstremiteterne
 
Modul 7        Epidemiologi/evidens for MDT til ekstremiteterne
 
Modul 8        Karakteristika af de 3 syndromer i ekstremiteterne
 
Modul 9        Undersøgelse
 
Modul 10      Derangement syndrom
 
Modul 11      Dysfunktions syndrom
 
Modul 12      Postural syndrom
 
Case historier
.

Kursusafgifter

Medlemmer: 5350 kr.

Ikke - medlemmer og 5850 kr. (Info om medlemsskabet)

Hvis du vil tage et kursus igen (refresher) koster det 2975 kr for medlemmer og 5850 kr. ikke medlemmer.

Find et kursus nu

part e

MDT – Avanceret Ekstremitets Kursus

Kursus Overblik

Dette intensive to dages kursus (14 timer) vil fokusere på de mere avancerede principper og praktiske færdigheder i håndtering af ekstremitetsproblemer. Det vil ske gennem arbejde med den kliniske resonering, problemløsning, analyse af case-studier, undersøgelse og behandling af patienter, og praktisk træning af manuelle teknikker til ekstremiteterne.

Kursets Læringsmål

Formålet med kurset er at udbygge den viden man opnår på part C og D i MDT uddannelsen, så kursisten opnår følgende kompetencer. 

 1. Sikkerhed i anvendelsen af principperne i MDT ved undersøgelse og behandling af patienter med ekstremitetsproblemer;
 2. At kunne skelne mellem MDT Syndromerne (Postural, Dysfunktion, and Derangement) i ekstremitetsproblemer;
 3. At øve de rette behandlingsprocedurer for hver af syndromerne og deres sub-klassifikationer;
 4. At kunne identificere og anvende eksterne kræfter og optræningprincipper, når det er nødvendigt med inddragelse af principperne om MDT-kraftprogression;
 5. At kunne instruere patienter i selv-behandlingsprincipper for at bevare deres behandlingseffekt;
 6. At kunne genkende ikke-mekaniske problemstillinger/differentialdiagnostik og tilbyde patienten korrekt rådgivning i den videre håndtering. 

 

Adgangskrav

Gennemførsel af

 • Part D - Advanced Cervical and Thoracic Spine & Extremities – Upper Limb

Forberedelse til Kurset. 

For bedst at forberede dig på Avanceret Ekstremitetskurset kan du med fordel gennemlæse pensummet for part C og part D og bogen The Human Extremities - Mechanical Diagnosis and Therapy.

Credentialling Exam

Når en fysioterapeut har gennemført Credential eksaminationen, har man papir på, at man besidder de basale kompetencer indenfor Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) defineret af The McKenzie Institute International (MII).

Eksaminationen består af flere dele, med både skriftlige og praktiske komponenter, som er designet til at vurdere eksaminantens viden og evner i kursuspensummet. De som består eksamen, må anvende titlen Cert. MDT, og de vil blive tilføjet en online database, hvor patienter hurtigt kan finde frem til dem.

Når din eksamensregistrering er bekræftet, vil du få adgang til avancerede videoer med MDT procedurer.

Betingelser

 • Gennemførelse af Part A-D
 • Godkendt eksamensregistrering

De syv vigtigste dele af kliniske kompetencer:

 • Anamnese
 • Fysisk undersøgelse
 • Konklussion
 • Behandlingsprincipper
 • Opfølgning
 • Forebyggelse
 • Udøvende procedurer

Fordele ved at være en Certificeret McKenzie Fysioterapeut

 • Som credentialterapeut og medlem af DSMDT bliver man tilføjet til en online database, hvorigennem man får mulighed for at få henvist patienter de næste tre år.
 • Man kan forbedre sine jobmuligheder og få stærkere kort på hånden til forhandling af løn/ansættelsesvilkår.
 • Anerkendelse af din ekspertise og professionelle status blandt kollegaer, dit faglige selskab, lokalområde, praktiserende læger og forsikringsselskaber.
 • Du kan indgå i forskningsprojekter som outcome studier og andet forskning.
 • For at sikre den højeste standart af MDT og muligheden for fortsat at indgå i behandlingsnetværket, har klinikkeren ansvar for at vedligeholde sin faglige viden og kompentencer.