Ind-/Udmeldelse i DSMDT

Ved ind- og udmeldelse i MDT skal du skrive en mail til Danske Fysioterapeuters medlemsafdeling: 

medlem@fysio.dk

Du skal notere, om du ønsker at indmelde- eller udmelde dig i Dansk Selskab for MDT samt skrive:

Navn, Adresse & medlemsnummer hos Danske Fysioterapeuter

 

Et medlemskab i DSMDT koster 500 kr./året og åbner dørene til en lang række medlemsfordele. Følg linket nederst på siden til indmeldelsesblanketten. 

Studerende kan blive gratis medlem og få de fulde adgangsfordele. (Husk at dit medlemsskab automatisk skifter til ordinær betalende medlem, når du er færdiguddannet)

Hvad får jeg for mit kontingent:

 • Store rabatter på kurser og workshops. (Ét kursus så er medlemsskabet er "tjent hjem")
 • Elektronisk nyhedsbrev
 • Fortrinsret til kurser, eksaminer og temadage
 • Temadage og spændende workshops
 • Adgang til fagligt materiale øvelsesvideoer af manuelle teknikker.
 • Adgang til fysioterapeutisk ekspertpanel - faglige sparring.
 • Invitationer til faglige kongresser med rabat. 
 • Stemmeret til generalforsamlingerne.
 • Markedsføring af dig som fysioterapeut på vores medlemsliste (mulighed for Credential/Dip. fysioterapeuter)
 • Mulighed for legater, økonomisk støtte til konferencer og Dip. MDT-uddannelsen
 • Ved oplysning af dit Danske Fysioteraputer-medlemsnummer kan du på http://scanergo.dk få rabat på de originale McKenzieprodukter