Uddannelse

Dansk Selskab for MDT - uddannelsesprogram

The McKenzie Institute International blev stiftet i 1982 for at sikre den højeste standart af uddannelse i MDT - metoden. I dag er MDT anbefalet som førstevalg, i over 40 lande, når det gælder behandling af patienter med muskuloskeletale problemer. Dette renomé fortsætter med at stige internationalt. 

Generelt overblik

The McKenzie Institute Faculty er eksperter i Mekanisk Diagnostik og Terapi, og er dedikeret til at give dig den allerbedste træning og støtte på din vej gennem det professionelle uddannelsesprogram. 

Vores uddannelsesprogram er struktureret som følger: 

Kurser

Kernen i uddannelsesrækken består af fire kurser (Part A-D), som giver kursisten mulighed for at observere og lære gennem forelæsninger, praktiske færdigheder, patientdemonstrationer og øvelse af manuelle teknikker indenfor Mekanisk Diagnostik og Terapi. Herigennem vil man opnå kompetencer indenfor lumbal-, cervical, thorakal columna og de perifere led. I nogle lande kan dele af Part A og Part B kurserne gøres online.

Part A skal færdiggøres først, og Part D skal gøres færdigt sidst. Rækkefølgen for gennemførelse af Part B og C er op til den enkelte kursist. Nogle lande tilbyder derudover et MDT  Advanched Extremities Course.

Uddannelsen i McKenzie metoden bliver koordineret af det enkelte lands branch, som har fået licens af The McKenzie Institute International til at stå for træningen. 

Credential Eksamination

For at kunne tage Credentialeksamen skal du have gennemført Part A-D tilfredsstillende.  En bestået credentialeksamination er det formelle tegn på, at du har opnået et kompetent niveau indenfor Mekanisk Diagnostik og Terapi

International Diploma

Diplomaprogrammet er det ypperste indenfor MDT-træning. Succesfuld gennemførelse af diplomaprogrammet vil placere dig som en del af verdens elite indenfor mekanisk diagnosticering og behandling af muskuloskeletale problemstillinger.   

<Klik her for mere information>

Supplerende faglig udvikling

I tillæg til de fire kurser vil instituttet hvert år tilbyde flere muligheder for faglig udvikling og opdatering på den nyeste viden. Der vil blive bl.a. blive udbudt temadage, workshops og konferencer.

Den international McKenzie kongres vil gennemgå en række af emner og diskutere temaer relateret til effektiviteten af metoden og den nyeste evidens fra forskningens verden.