Generalforsamling udskydes (Corona) - 22/3/2020

11. marts 2020:

Kære medlemmer

Generalforsamling 2020 – udskydes af hensyn til forebyggelse af Coronasmitte

Dansk Selskab for MDT har været i dialog med Danske Fysioterapeuter vedrørende formalia omkring vores kommende generalforsamling 21 marts i lyset af at Sundhedsstyrelsen og Danske Fysioterapeuter har indskærpet et forsigtighedsprincip overfor forsamlinger af sundhedspersoner.

Ud fra disse anbefalinger har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen 2020 med baggrund i, at det vil være uforsvarligt at samle autoriserede sundhedspersoner med den smittefare, der er her og nu. Det har heller ikke været muligt at finde reelle digitale løsninger som erstatning.

Vi agter at indkalde til generalforsamlingen med ordinært varsel, så snart at sundhedsmyndighederne og Danske Fysioterapeuter vurderer, at det er forsvarligt.

Da dette er en ekstraordinær situation indebærer det, at bestyrelsen vil betragte sit mandat som svækket til større økonomiske og faglige beslutninger, indtil generalforsamlingen kan give fornyet demokratisk mandat. Bestyrelsen vil i overgangsperioden sørge for, at foreningen fungerer og driftes forsvarligt.

Alle spørgsmål til ovenstående kan rettes til formanden på info@mckenzie.dk

 

Med venlige hilsner

Bestyrelsen Dansk Selskab for MDT