GF23 - 23/3/2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 23. marts 2023 kl. 19.30
(Afholdes online via Zoom)

Mødet foregår via Zoom, derfor er tilmelding nødvendig senest 09.03.23 til webmaster@mckenzie.dk. Indkommende forslag sendes til samme mailadresse og skal være bestyrelsen i hænde senest 23.02.23
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapis virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revisors årsberetning samt det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var fire bestyrelsesmedlemmer på valg: Mathias Holmquist, Rasmus Sprogøe Dons, Steen Jepsen og Gert Elkjær.
6. Valg af suppleanter
Der skal ikke vælges suppleanter i år.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt