GF2021 - 23/4/2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi

Generalforsamlingen afholdes fredag d. 23. april 2021 kl. 15.30.
(Afholdes online via Zoom – tilmelding via mail)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapis virksomhed i det forløbne år.
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Fremlæggelse af revisors årsberetning samt det reviderede regnskab til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg Mathias Holmquist (genopstiller), Rasmus Dons (genopstiller), Steen Jepsen (genopstiller) og Jakob Leth (genopstiller)
 7. Valg af suppleanter.
  1. Der skal i år vælges 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor. 
 9. Eventuelt 

 

 

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, kan tilmelding ske ved at skrive til kursus@mckenzie.dk

 

Har du punkter til generalforsamlingen, bedes du sendes dem til info@mckenzie.dk senest 4 uger før.  (dvs. 26. marts)