Generalforsamling 2024 - 22/3/2024

Indkaldelse til Generalforsamling for Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi 2024

22. marts 2024 - Online

 

 1.     Valg af dirigent.

 2.     Formandens beretning om Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapis virksomhed i det forløbne år.

 3.     Fastsættelse af kontingent

 4.     Fremlæggelse af revisors årsberetning samt det reviderede regnskab til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud.

 5.     Indkomne forslag.

 6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Christina Udby (villig til genvalg) og Charlotte Krogh (villig til genvalg)

 7.     Valg af suppleanter. (Der skal vælges to suppleanter)

 8.     Valg af revisor

 9.     Eventuelt

 

For at modtage deltagelseslink til mødet sendes en mail til info@mckenzie.dk

Forslag til pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet på info@mckenzie.dk (23. februar 2024).