Ph.d.-stipendium - 4/12/2018

Ph.d.-stipendium

 

Ph.d.-stipendiat i Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT)

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi har efter nøje overvejelser og dialog med medlemmerne taget beslutning om en forskningsstrategi på det muskuloskeletale område.

I den forbindelse udlover bestyrelsen pr. 1/9-2021 et årsværk til et Ph.d-stipendiat i Mekanisk Diagnostik og Terapi (500.000 kr.). Midlerne vil være øremærket til en kvalificeret fysioterapeut, som vil forske i et MDT relevant emne. Det er planen, at disse penge skal være en garanti, som kan gøre det nemmere at ansøge om midlerne til de resterende årsværk.

Et uafhængigt ekstern forsknings-/udviklingsråd, samt bestyrelsen i MDT vil tage stilling til Ph.d. projektets relevans for MDT, og om den pågældende kandidat til forskningsstipendiet lever op til forskningsmæssige formalia.

Det er bestyrelsens ønske, at forskningen i sidste ende vil komme hele fysioterapifaget, og alle medlemmer af DSMDT, til gode. Derfor vil den Ph.d.- studerende under og efter projektet skulle formidle projektets resultater.

Bestyrelsen har valgt at ansøgningen først skal være klar fra sommeren 2021, da det åbner for et så bredt et ansøgerfelt som muligt. Tidsrammen gør det muligt for allerede uddannede Diplomaer i MDT (DipMDT) at kunne opkvalificere sig med en kandidat/MSc. Titel fra 2019-2021. En allerede uddannet kandidat/MSc. kan nå at erhverve sig en International Diplomauddannelse i MDT, som er et af kravene til kandidaten.

Går du med tankerne om at være Ph.d., så er kravene til stipendiet:

  • Uddannet fysioterapeut

  • Bestået International Diploma eksamen i Mekanisk Diagnostik og Terapi

  • Forskningsbaseret relevant sundhedsfaglig Kandidat (Cand./MSc.)

  • Medlem af DSMDT

Kunne blive indskrevet på et Dansk Universitet efter gældende regler for Ph.d.-forløb.

Det er bestyrelsens ønske, at projektet kan blive en del af det pulserende forskningsmiljø på Aalborg Universitet på det muskuloskeletale område.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt vores Formand.

Mathias Holmquist, Fysioterapeut, DipMDT
Formand for Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi
Mail: Info@mckenzie.dk

DOWNLOAD PRESSEMEDDELSEN HER