Kontaktpersoner

Tilbage til Om

Rasmus Sprogøe Dons

Næstformand & Webmaster   |   rbdons@gmail.com

Næstformand   |   rbdons@gmail.com

Rasmus er næstformand (fra 2015 - nu) og bestyrelsesmedlem og varetager forefaldende arbejde ifm. drift, ledelse og udvikling af Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi. Rasmus kontaktes i forbindelse med fravær af formanden eller akutte opgaver i og omkring selskabet. 

Rasmus er varetager selskabets webshop, medlemspleje og social media / re-branding strategi anno 2021. Kontakt gerne med ris, ros, ændringer eller generel konstruktiv kritik. 

Rasmus er projektleder på vores nyeste kursus: "Røde Flag". Et differentialtdiagnostisk kursus med fokus på røde flag og klinisk ræssonering på højt niveau. Kursets indhold er planlagt i samarbejde med karkirurger, Frank de Paolo, MD, fra Aarhus Universitetshospital.


Pr. 2022 er Rasmus ligeledes projektleder på projekt "medlemmerne i fokus", som er networking medlemmerne i mellem. Derudover arbejdes han på kursusaktivitet, der rækker ud over MDT's medlemmer og henvender sig til alle fysioterapeuter. Mere herom i løbet af 2022.

 

kontaktinfo: rbdons@gmail.com // 28993647